chettinad-mushroom-biryani-recipe

بریانی قارچ یا قارچ پلو هندی

بریانی پلوی هندی  پر از انواع ادویه است. توجه داشته باشید بعضی افراد به برخی از انواع ادویه ها حساسیت دارند. بنابراین اگر خیلی عادت به مصرف ادویه ندارید اصراری به استفاده از همه انواع ادویه ها نداشته باشید. ترکیب سیرRead more…