تفاوت جوش شیرین و بیکینگ پودر

منبع: https://fa.wikipedia.org/wiki/عامل_ورآورنده جوش شیرین بیکینگ پودر ترکیب بی‌کربنات سدیم بی‌کربنات سدیم + یک یا چند نمک اسیدی (مانند کرم تارتار و سدیم آلومینیوم سولفات ) + نشاسته

بیشتر بخوانید

بیکینگ سودا یا جوش شیرین

Baking Soda بیکینگ سودا یا جوش شیرین یکی از انواع  مخمر کننده است که وقتی با مواد تر مخلوط میشن

بیشتر بخوانید